Proximity marketing

Proximity marketing, nebo-li blízkostní marketing je typem propagace, který se zaměřuje spíše na zákazníky, kteří už k vám přišli. Podmínkou totiž je, že se nachází v bezprostřední blízkosti. 


Příklady blízkostního marketingu

    a) NFC marketing

    b) příp. i marketing pomocí QR kódů

    c) Wi-fi marketing

    d) Bluetooth marketing


ad a) NFC marketing má velký potenciál, protože už je na trhu dostatek telefonů podporujících tuto službu. Jedná se o technologii přenosu dat na velmi krátkou vzdálenost (Near Field Communication - do 5ti cm). Stačí tak telefon vybavený funkcí NFC přiložit na místo s NFC čipem a telefon např. otevře webovou stránku, přijme text, obrázek či jiný soubor, uloží kontakt apod.

NFC podporují telefony na platformách Android, Windows Phone či Blackberry; Apple zatím s implementací do iPhone váhá. Podívejte se na pěkné využití NFC v podobě chytrých plakátů.


ad b) QR kódy jsou používány také pro rychlé získání informace a částečně se podobají NFC. Rozdílem však je, že QR kód (tedy čtvercovou matici čtverečků) je možné sejmout fotoaparátem mobilu s instalovanou aplikací pro čtení QR kódů (např. Google Goggles, Barcode scanner apod.). QR kód zpravidla nese informaci o webové adrese, na které se dozvíte více informací, nebo umožňuje stáhnout kontakt do telefonu.

Bariérou pro méně technické uživatele je právě nutnost stažení specializované aplikace, aby mohli QR kód sejmout. Osvětu QR kódům ale v ČR dělají tzv. QR platby, které implementují všechny banky. Jedná se tak o dobrý doplněk k technologii NFC.


Obr.: Sejmutím QR kódu v reklamě v časopisu zákazník zjistí další informace o výrobku

Obr.: Sejmutím QR kódu v reklamě v časopisu zákazník zjistí další informace o výrobku


NFC a QR kódy je možné uplatnit i pro získání dalších zákazníků tím, že těm svým usnadníte sdílet spokojenost s vámi. Jak? Vytvoříte si plakát, na který umístíte NFC čipy a QR kódy odkazující na stránku vaší restaurace na Facebook places, Google places, Foursquare nebo Twitter, kde vás už snadno ohodnotí nebo olajkují.


ad c) Wi-fi marketing je založený na tom, že uživateli poskytnete bezplatné bezdrátové připojení k internetu a naoplátku mu zobrazíte reklamu nebo upoutávku na vaši službu/produkt – např. na úvodní stránce připojení k internetu.


Obr.: Před připojením k bezplatné Wi-fi se zákazníkovi zobrazí reklamní sdělení

Obr.: Před připojením k bezplatné Wi-fi se zákazníkovi zobrazí reklamní sdělení


ad d) Bluetooth marketing počítá s tím, že má uživatel spuštěnou funkci bluetooth v telefonu ve veřejném módu a bluetooth vysílač mu nabídne stažení nějaké informace – textu, obrázku, PDF souboru. Alternativou potom může být, že je uživatel telefonu vyzván k připojení k bluetooth vysílači, aby mohl sdělení přijmout, protože většina moderních mobilních zařízení zapíná bluetooth pouze ve skrytém módu. V praxi je bluetooth marketing využitelný např. v turismu, kdy si na začátku prohlídkové trasy můžete stáhnout její popis do mobilu. V rámci popisu můžete zpropagovat svoji službu nebo např. restauraci po cestě.Přečtěte si také o marketingu pro sociální sítě v mobilu.

Rádi povedeme vaši kampaň pro mobilní telefony nebo ji propojíme s internetovou kampaní:

     nebo využijte jiný kontakt pro nezávaznou poptávku.